Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
 • Askato Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Przylesie 8
  60-185 Skórzewo
  NIP: 779-248-91-08
 • E-mail:biuro@askato.pl
 • Telefon+48579652310
  +48607913654
  +48509315916
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 08:00-16:00

Regulamin

§ 1

Hurtownia internetowa Askato działająca pod adresem www.sklep.askato.pl prowadzona jest przez Askato Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Przepiórcza 21b/4. NIP 7792489108.

§ 2

Panel B2B umożliwia klientom składanie zamówień stanowiących ofertę nabycia towarów z asortymentu firmy Askato Sp. z o.o. Sp. k.

§ 3

Klientem uprawnionym do składania zamówień poprzez e-hurtownię są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

§ 4

Warunkami dokonania zakupu w e-hurtowni są akceptacja Regulaminu, rejestracja klienta oraz aktywacja konta. Konto zostanie aktywowane po weryfikacji przedsiębiorcy w systemie CEIDG, o czym zostanie poinformowany drogą mailową.

§ 5

1. Logowanie się Klienta oznacza akceptację Regulaminu.

2. Klient zobowiązany jest do wylogowania się przed opuszczeniem panelu B2B.

3. Klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy przydzielonego loginu oraz hasła oraz za korzystanie z przydzielonego loginu i hasła przez osoby, które się nimi posługują.

§ 6


Ceny widoczne po zalogowaniu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami netto za jedną sztukę danego towaru po odliczeniu stosownego rabatu. Do cen tych należy doliczyć podatek od towarów i usług (tzw. podatek VAT) według stawek obowiązujących na dany produkt na chwilę składania zamówienia. 


§ 7

Askato Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części, w zakresie, w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym. W przypadku braku na magazynie części towarów objętych zamówieniem, Klient informowany jest telefonicznie lub mailowo o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie modyfikacji, bądź anulowaniu zamówienia.

§ 8

Askato Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z panelu B2B lub odstąpienia od realizacji zamówienia przy niezwłocznym poinformowaniu o tym Klienta. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy zamówienia zostało złożone:

a) z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione,

b) z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,

c) przez Klienta nieregulującego w terminie należności za dotychczas zakupiony towar,

d) z naruszeniem Regulaminu,

e) przez Klienta wobec którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Klient zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Klienta ustanowiony został kurator lub Klient został wykreślony z właściwego rejestru.

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Klientowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Askato Sp. z o.o. Sp.k.

§ 9

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem panelu B2B można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Miejscem zawarcia umowy kupna – sprzedaży towaru jest Poznań.

3. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar w wysokości i w terminie oznaczonym w zamówieniu oraz upoważnia Askato Sp. z o.o. Sp.k. do obciążenia Klienta fakturą VAT bez konieczności uzyskiwania podpisu przez Klienta.

§ 10

Z wyjątkiem potwierdzonych już zamówień Askato Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili cen towarów znajdujących się w panelu B2B, wprowadzenia i wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 § 11

1. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przez Klienta na rachunek bankowy podany na fakturze lub za pobraniem przy odbiorze towaru gotówką kurierowi. Faktury przesyłane są Klientowi drogą mailową na adres e – mail przez niego wskazany, bądź dostarczane są przez kuriera wraz z zamówieniem w przypadku, gdy płatność następuje gotówką do rąk kuriera.

2. W przypadku niedokonania płatności przez Klienta w ciągu 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, Askato Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

§ 12

Towar dostarczany jest Klientowi za pomocą firmy spedycyjnej. Przy zamówieniach opiewających na kwotę powyżej 1000 zł netto, Klient nie ponosi kosztów przesyłki. Przy zamówieniach poniżej kwoty 1000 zł netto koszty przesyłki pokrywa kupujący.

§ 13

1. Uznaje się, że osoba odbierająca zamówiony towar w imieniu Klienta jest należycie upoważniona przez Klienta do odbioru towaru i podpisania dokumentów potwierdzających realizację zamówienia w imieniu Klienta.

2. Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 
§ 14

1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania oraz ewentualnych uszkodzeń.

2. Klient zobowiązany jest zgłosić mechaniczne uszkodzenie towaru podczas transportu. W takim wypadku możliwa jest reklamacja towaru na podstawie kopii protokołu spisanego w obecności pracownika firmy spedycyjnej.

3. Sprzedający rozpatruje reklamacje, o ile zostały zgłoszone w terminie 7 dni od daty wykrycia usterki, nie później jednak niż do 30 dni od dnia odebrania towaru przez Klienta.

 
§ 15

Klient może zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru pod warunkiem, że towar był nieużywany. Koszt zwrotu całości lub części zamówienia ponosi klient.

§ 16

Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia przez Sprzedającego. Do upływu niniejszego terminu nie wlicza się czasu transportu przesyłki przez firmę spedycyjną (zasadniczo do 2 dni) i czasu realizacji przelewu (zasadniczo około 2 dni). Askato Sp. z o.o. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie i związane z realizacją przelewu.

§ 17

Askato Sp. z o.o. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

§ 18

Poprzez rejestrację lub dokonanie zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Askato Sp. z o.o. Sp.k. danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia lub przy rejestracji konta, celem podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do wysyłki towaru, wystawienia faktury, przechowywania faktury, prowadzenia bieżącej korespondencji pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

Klientowi przysługuje żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Askato Sp. z o.o. Sp.k., który jest Administratorem danych osobowych Klienta. 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl